De Behandeling

Ik begeleid u door middel van aandacht en deskundigheid in een rustige omgeving waarin de weg naar herstel wordt ingezet. Vertrouwen en het zich veilig voelen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Het consult

Bij aanvang van het eerste consult vindt er een intake plaats om de klachten en probleemgebieden te inventariseren en wensen en verwachtingen door te spreken. Er wordt een behandelplan opgesteld, waarin we samen uw hulpvraag omschrijven en het beoogde doel voor de behandelingen stellen. Het eerste consult duurt ongeveer 90 minuten.

Het vervolgconsult begint met gesprekken en bewustwording en eindigt met magnetiseren (energetische behandeling) om u als cliënt weer in balans te brengen. Dit consult duurt doorgaans 45 tot 60 minuten in het begin met tussenpauzes van 1 tot meerdere weken, maanden en zelfs jaren, afhankelijk van het behandelplan.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht. Na een aantal sessies bespreken we de voortgang en bepalen we of voortzetting van de behandeling zinvol en wenselijk is. Uiteindelijk bent u diegene die beslist wat u doet en hoelang u met de behandeling wilt doorgaan. Over het algemeen zijn meerdere behandelingen nodig bij langdurige en/of chronische klachten. Veel van mijn cliënten ervaren na een aantal behandelingen een verbeterde kwaliteit van leven.

Wat kunt u ervaren tijdens het behandelen

De behandelingen kenmerken zich tot het bewerken of corrigeren met de handen van het persoonlijke energetisch veld en het overdragen van positieve helende energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen of een te veel aan energie (bijvoorbeeld bij spanningen)af te voeren, herstelt het energetisch evenwicht.

Belangrijk om te weten is dat u als cliënt zich voor een behandeling niet hoeft uit te kleden. Ik hou mijn handen op of vlak boven uw lichaam. Als u niet aangeraakt wil worden, kan de behandeling ook zonder lichamelijk contact plaatsvinden. De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl u als cliënt op een kruk zit of op een behandeltafel ligt.

U als cliënt kunt de werking van de energie voelen als warmte, koude, trilling, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat u niets voelt. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang door werken terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven weer is opgepakt. Het is verstandig om enkele uren na de behandeling het wat rustiger aan te doen en de eerste paar dagen na de behandeling voldoende water te drinken om de afvalstoffen uit uw lichaam af te voeren.

Tijdens uw behandeling kan ik als therapeut storingen in uw energiesysteem meestal waarnemen en duiden met behulp van intuïtieve of buitenzintuiglijke vermogen als helder weten, zien, horen, voelen en ruiken. Hierdoor kan ik tijdens de behandeling ondermeer de verankeringen van oude blokkades en herinneringen die in uw lichaam opgeslagen zijn herkennen en deze verwijderen en u weer volledig in uw kracht te laten komen. U te vullen met energie en uw taken en doelen te formuleren. De vaste overtuigingen, denk en doe patronen die u belasten te doorbreken. Onzekerheid en angst om te zetten naar bewustwording, zelfvertrouwen en kracht. Ook kijk ik naar uw specifieke kwaliteiten en potenties. Ik ga als therapeut professioneel, discreet en terughoudend met deze informatie om.

Wat kunt u voelen na een behandeling

Door de behandelingen worden de lichaamsenergieën en het zelfregulerend vermogen van het lichaam sterk geactiveerd. Er kunnen zich na een behandeling verschillende reacties voordoen omdat het lichaam en de geest zich ontdoen van oude spanningen en emoties.

Na een behandeling kunt u zich misschien moe voelen en/of klachten kunnen tijdelijk verergeren. Ook kunt u lichamelijke reacties krijgen in de vorm van verandering in de slijmproductie, ontlasting, urine etc. of het uit zich in boeren of gapen. Het kan tevens voorkomen dat u emotioneler wordt. Maar u kunt ook het gevoel hebben de hele wereld aan te kunnen! Ieder mens is uniek en zo ook de reacties die kunnen ontstaan. Deze periode is de verwerkingsperiode. Deze is qua duur en intensiteit afhankelijk van de aard, de kwaal en de persoonlijkheid van u als cliënt.

Welk resultaat mag u verwachten

Als cliënt mag u verwachten dat ik als therapeut goed kan luisteren naar uw hulpvraag. En dat ik als therapeut via een natuurlijke behandel- en begeleidingsmethode, de problematiek van u herken en zichtbaar maak. Ik pak blokkades aan en herstel energievelden, zodat lichaam en geest in evenwicht komen en de vitale energie op vrije wijze door uw lichaam stroomt.

Het doel is om het vermogen om de problemen zelf op te lossen zodanig te vergroten, dat u als cliënt in de toekomst in staat bent om de balans op eigen kracht in evenwicht te houden. Als u beter in contact bent met uw lichaam, leert u beter te luisteren naar wat er werkelijk in u omgaat. Daardoor wordt het makkelijker om keuzes te maken en grenzen te stellen en kunt u loslaten wat niet echt bij u hoort.

U voelt u energieker in het dagelijkse leven en u maakt makkelijker contact met uw creativiteit en uw talenten. U gaat groeien in uw bewustwording en u leert ontdekken wie u werkelijk bent. Daardoor staat u meer in uw kracht en ervaart u meer zelfvertrouwen.

Diagnose Huisarts en of Specialist

Ik hecht veel waarde aan samenwerking met de reguliere gezondheidszorg en zal dan ook u als cliënt, indien u niet onder behandeling bent bij de huisarts of specialist, u adviseren om dit alsnog te doen. De therapie werkt preventief als ook ter ondersteuning en ter bevordering van het genezingsproces, ten tijde van ziekten of aandoeningen. Natuurgeneeskundige therapie kan prima samen gaan naast de reguliere behandelwijze. Behandeling op aanwijzingen van de behandelende arts mogen niet worden doorkruist en het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegd.

Dossier en Geheimhouding

Wie begeleiding krijgt binnen de praktijk, kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met u als cliënt. U als cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

 

Ik hoop dat u nu iets meer weet over hoe ik werk.
Wellicht is de drempel nu niet meer zo hoog voor u en heeft u behoefte aan een gesprek met mij als therapeut.

 

Praktijk Ton van de Pas is gevestigd in Melderslo in de provincie Limburg. Gemakkelijk te bereiken vanuit Venray, Helden, Panningen, Tegelen, Blerick, Venlo, Horst, Sevenum, Grubbenvorst, Melderslo, Lottum, America, Meterik, Lottum, Hegelsom, Meerlo, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Wanssum en Well. Een goede keus als het gaat om natuurgeneeskundige therapie.