VBAG

De ruim vijftienhonderd bij VBAG aangesloten therapeuten zijn op HBO-niveau opgeleid. Zij functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van VBAG.

Zij zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen en zijn ingeschreven bij de RBNG (Register
Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg).
Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Tuchtrecht van Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg, TCZ.

Herkenbaar

Het muurschildje en de licentie van de therapeut van VBAG zijn goed zichtbaar aanwezig.
De werkwijze van de therapeut is vastgelegd in een Beroepsprofiel. Dit is in te zien op de website VBAG.